สั่งซื้อบัตรกำนัล

บัตรกำนัลนี้จะถูกส่งหลังจากคำสั่งซื้อของคุณได้ถูกชำระเงินเรียบร้อยแล้ว.

ฉันเข้าใจว่าบัตรกำนัลไม่สามารถคืนได้.