การยกเลิกการสั่งซื้อสินค้า

ลูกค้าจะยกเลิกการสั่งซื้อสินค้าได้อย่างไร

  • ในกรณีลูกค้ายังไม่มีการชำระค่าสินค้า หรือ มีการเลือกชำระค่าสินค้าแบบเก็บเงินปลายทาง ( COD ) ลูกค้าทำการโทรติดต่อ เจ้าหน้าที่ แผนกบริการลูกค้าช้อปออนไลน์ ที่เบอร์ (096) 964 9804  ก่อนเวลา 12.00 น. เพื่อแจ้งการยกเลิกการสั่งซื้อ รายการสินค้าดังกล่าวจะถูกยกเลิกโดยทันที
  • ในกรณีที่ลูกค้ามีการชำระเงินเสร็จสิ้นแล้ว ทั้งแบบชำระผ่านบัตรเครดิต หรือชำระแบบเงินสดให้ลูกค้าทำการโทรศัพท์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ แผนกบริการลูกค้าช้อปออนไลน์ ที่เบอร์ (096) 964 9804  ก่อนเวลา 12.00 น. ได้ทุกวัน ในเวลาทำการ โดย เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบสถานะการจัดส่งสินค้า หากสินค้ายังไม่มีการจัดส่ง จะทำการยกเลิกการจัดส่งสินค้าและทำการคืนเงินให้กับลูกค้า ตามรูปแบบการชำระเงิน ภายใน 15 -30 วันทำการ
  • ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้มีการโทรศัพท์แจ้งขอยกเลิกการสั่งซื้อ แต่ต้องการยกเลิกรายการสั่งซื้อเมื่อสินค้ามีการจัดส่งถึงลูกค้าจากเจ้าหน้าที่บริษัทฯขนส่ง ให้ลูกค้าโทรแจ้ง เจ้าหน้าที่แผนกบริการลูกค้าช้อปออนไลน์ ทันทีที่เบอร์ (096) 964 9804 ได้ทุกวัน ในเวลาทำการ 09.00-17.00 น. เพื่อแจ้งปฏิเสธการรับสินค้า บริษัทฯจะดำเนินการคืนเงินค่าสินค้าให้กับลูกค้าตามรายการสินค้า และตามรูปแบบการชำระเงิน มีระยะะเวลาการคืน 15-30 วันทำการ โดยขอสงวนสิทธิ์การพิจารณายกเลิกการรับสินค้าตามความเหมาะสม และจากการพิจารณาของเจ้าหน้าที่แผนกบริการลูกค้า ดูรายละเอียดนโยบายคืนสินค้า

ลูกค้ายกเลิกการสั่งซื้อ แล้วจะได้รับเงินคืนเมื่อไหร่

  • ทางเราพร้อมดำเนินการคืนเงินให้กับลูกค้า โดยการคืนเงินจะขึ้นอยู่กับรูปแบบ การชำระเงินของลูกค้าที่ได้มีการทำรายการสั่งซื้อสินค้าเข้ามา โดยลูกค้าสามารถดูรายละเอียด ระยะเวลาวัน และรูปแบบการได้รับ เงินคืนได้จาก การคืนเงิน

หากมีการยกเลิกการสั่งซื้อสินค้าแล้วจะได้รับเงินคืนทั้งหมดที่จ่ายไว้หรือไม่

  • เราพร้อมคืนเงินลูกค้าตามมูลค่าเงินที่ลูกค้าที่ได้ทำการชำระเงินไว้ โดยหากรายการซื้อสินค้าของลูกค้าที่มีค่าขนส่งรวมไว้อยู่ ทางเรา จะดำเนินการคืนเงินค่าขนส่ง รวมกับค่าสินค้ากลับให้กับลูกค้า ตามรูปแบบการชำระเงินของลูกค้า ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ 15 – 30 วัน โดยเจ้าหน้าที่จะติดต่อแจ้งสถานะการดำเนินการ ทาง อีเมล